Vaše podjetje je osnovna prvina poslovnih sistemov, s strani podjetnikov in managementa pa vseeno včasih preveč zanemarjena in prepuščena naključnim dejavnikom. Uspešna podjetja se zavedajo, da se reforme pričnejo znotraj podjetja in ne iščejo vzrokov za uspeh in neuspeh samo v drugih. Takšna mentaliteta je prvi korak k odličnosti in uspešnosti ter zagotavlja trdne temelje za nadaljno rast in razvoj.
Majhna in srednje velika podjetja se velikokrat odločajo za nakup generične programske opreme, ki, čeprav je cenovno ugodna, pogosto prinaša več slabosti, kot koristi. Večina takih podjetij dosega konkurenčne prednosti v inovativnih poslovnih modelih in procesih, kar pa težko prilagodi raznim "best practice" informacijskim sistemom. Za ohranjanje konkurenčnosti ne smemo pustiti, da se podjetje s svojimi procesi prilagodi informacijskemu sistemu, potrebno je informacijski sistem prilagoditi delovanju podjetja.
V vsakem podjetju obstajajo osnovne poslovne aktivnosti, ki ustvarjajo dodano vrednost. Naloga strateškega informacijskega sistema je, da po eni strani omogoča obvladovanje teh aktivnosti, po drugi strani pa s svojo prisotnostjo išče možnosti za njihovo optimizacijo.
Implementacija modernih poslovno-informacijskih konceptov zagotavlja dolgoročno uspešnost podjetja. Organizacija Projektnega vodenja (Project Management) in Vodenja odnosov s strankami (Customer Relationship Management) omogočata osnovo za nadaljne aktivnosti, kot so Prenova poslovnih procesov (Business Process Reingeniring) ali celo uvedbo Sistemov za podporo odločanja in Poslovne inteligence (Decision Support, Business Intelligence). Če je vaše podjetje pripravljeno iti korak naprej, je možnosti praktično neomejeno.