Partnerji in dobavitelji so za nekatere največja konkurenčna prednost, za druge pa največje breme. K sreči živimo v času globalizacije, ko geografske ovire postajajo vse manjše, internet pa je premostil ovire povezovanja z dobavitelji po celem svetu.
V interakcijah z dobavitelji vi nastopate kot stranka, boljša stranka pa lahko pri dobavitelju doseže boljše pogoje. Integracija z njihovimi informacijskimi sistemi, povezovanje v njihovo Dobavno verigo (Supply Chain Management) ter izkoriščanje prednosti, ki jih prinaša elektronsko poslovanje vam lahko zagotovi prednosti v odnosu z dobavitelji. Na ta način boste za dobavitelja cenejši, kar bo verjetno posledično pripeljalo do tega, da bo tudi on za vas cenejši.
Zanimiva strategija, ki je dandanes relativno preprosta za doseganje, je iskanje novih dobaviteljev. Smotrna uporaba tehnologij, kot so npr. svetovni splet in spletna telefonija, lahko stroške iskanja in povezovanja z novimi dobavitelji praktično izničita.
Zavedanje dejstva, da živimo v globalni informacijski družbi, lahko postane pomemben faktor pri dolgoročni uspešnosti vašega podjetja.